Print studio logo

Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Letáky - Katalógy - Prospekty

Streda, 06 Júl 2011 21:06 administrátor
Tlačiť PDF

Letáky dnes môžeme využiť ako silný marketingový nástroj. Letáky Vám vieme vtlačiť z Vašich podkladov, prípadne môžete využiť naše kreatívne štúdio. Ako prvé by sme si mali zadefinovať aká je cieľová skupina, ktorú chcete osloviť a podľa toho voliť technológiu aj náklad tlače. V základnom delení môžeme zákazníkovi ponúknuť malosériovú tlač, určenú pre menšie cieľové skupiny prípadne pre menšie prezentačné účely. Rádovo sa takéto náklady pohybujú do cca 1000 kusov. V takom prípade volíme digitálnu tlač, ktorá nám umožňuje širokú variabilitu jazykových mutácií, druhov papiera a formátov.

Letaky, leaflets

Taktiež je možné pracovať s hrúbkou papiera, čo v neposlednom rade oplvňuje konečnú cenu tlačoviny. Na bežné výstupy, určené na direct-mail, prípadne na menej náročné reklamné letáky sa gramáž papiera pohybuje do 150 gramov. Na strednú kvalitu používame papier s gramážami 170-250 gramov a na luxusné a trvácne materiály sa používa gramáž 300 až 350 gramov.

Letaky, leaflets